Su-kù-tah[1] (eng. scooter; ji̍t スクーター) sī o͘-tó͘-bái ê chi̍t khoán, hâm hiòng téng-bīn khu-kháu ê kē chhia-sin (step-through frame), kap chi̍t tè thang khòe-kha ê ē-táng pang-á.

Chham-chiàu siu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.