Koan-hē im-e̍k-gí hō "So͘-tan" (蘇丹) ê Hui-chiu kok-ka, chhiáⁿ khòaⁿ Sudan.

Sultan (A-la-pek-gí: سلطان‎ sultān), he̍k-chiá kóng so͘-tan-ông, sī chi̍t khoán hâm-thâu, chi̍t khoán kun-chú ê chheng-hō. Pún jī tī goân A-la-pek-gí lāi ū "khoân-le̍k-chiá", "khoan-ui-chiá" ê ì-sù.

Sultan chhōa-thâu ê ông-tiâu ia̍h tē-hng thang kiò sultan-kok.

Siong-koan

siu-kái