Raja (Hoân-gí: राजा) sī chi̍t khoán hâm-thâu, sī Lâm-a, Tang-lâm-a kap Ìn-tō͘ kun-chú ê chheng-hō. It-poaⁿ tī Ìn-tō͘-kàu ê kok-ka teh iōng.

Koh khoàⁿ siu-kái