Tâi-lâm Sîn-ha̍k-īⁿ

Tâi-lâm Sîn-ha̍k-īⁿTâi-oân ê Tiúⁿ-ló Kàu-hoēTâi-lâm siat ê ha̍k-hāu.

Tâi-lâm Sîn-ha̍k-īⁿ

Liân-kiat Siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tainan Theological College and Seminary