Tâi-oân Gîn-hâng (臺灣銀行), kán-chheng Tâi-gîn (臺銀), sī Tâi-oân ê tē-it keng gîn-hâng, tī 1899 nî chhòng-li̍p. Bo̍k-chiân choân-kiû ū 176 keng hun-hâng. Tī 1949 nî kàu 2000 nî, Tâi-gîn siū Tiong-iong Gîn-hâng ê úi-thok hoat-hêng tī Tâi-oân thong-hêng ê Sin-tâi-phiò.

Tâi-gîn chóng-hâng toā-lâu