Tâi-oân Iâm Phok-bu̍t-koán

Tâi-oân Iâm Phok-bu̍t-koán (臺灣鹽博物館), ūi-tī Tâi-lâm-chhī Chhit-kó͘-khu, sī chi̍t keng í iâm-gia̍p chò-ûi chú-tê ê phok-bu̍t-koán, 2005 nî 1 goe̍h sêng-li̍p.

Tâi-oân Iâm Phok-bu̍t-koán


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Taiwan Salt Museum