Tâi-oân Kiōng-sán Tóng (2008 nî)

Khu-pia̍t: Tâi-oân Kiōng-sán Tóng sī Tâi-oân Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chèng-tóng.

Tâi-oân Kiōng-sán TóngTâi-oân ê chi̍t-ê chèng-tóng, tī 2008 nî tōa-hoat-koaⁿ soan-pò͘ kìm-chí kiōng-sán-chú-gīûi-hóan hiàn-hoat liáu-āu chèng-sek sêng-li̍p.