Tâi-oân kî-chek (台灣奇蹟), ia̍h Tâi-oân keng-chè kî-chek, chí Tâi-oân20 sè-kí ē-pòaⁿ-ia̍p khoài-sok chìn-hêng kang-gia̍p-hòa, keng-chè khoài-sok hoat-tián ê hiān-siōng.