Tâi-pak Siau-hông-cho͘

Tâi-pak Siau-Hông-cho͘ (kū. 臺北消防組) sī 1902 nî 11 goe̍h 27 ji̍t[1]Tâi-oân ê Tâi-pak-thiaⁿ siat--ê.

Le̍k-súSiu-kái

Chit-ê siau-hông-cho͘ tú khai-sí ê sêng-oân ū cho͘-tiúⁿ 1 lâng, sió-thâu (小頭, hun sió-cho͘ ê cho͘-tiúⁿ[2]) 3 lâng, siau-hong-hu 90 lâng. In tāi-seng sī siat beh thè-ōaⁿ chá-chêng su-siat ê siau-hông-cho͘.[3]

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 緒方武歲, pian. (1938). 臺灣大年表 (4 pán.). 緒方武歲/臺北印刷株式會社. 
  2. "小頭". デジタル大辞泉 – via Kotobank. 
  3. 鷲巢敦哉 (1938). 臺灣警察四十年史話. 鷲巢敦哉.