Tâi-tiong Chhia-thâu (Ko-thih)

Ko-thih Tâi-tiong Chhia-thâu

Ko-thih Tâi-tiong Chhia-thâu, he̍k-chiá sī Ko-thih O͘-ji̍t Chām, sī Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘ ūi-tī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ê chhia-thâu.