Sūi-tián ê chhī-khu

(Tùi Tätort choán--lâi)

Sūi-tián ê to͘-chhī tē-khu, chāi-tē giân-gí ēng tätort (chiàu-jī ì-sù sī "ba̍t-cha̍t tē-hng"), sī kóng siōng-bô tòa 200 lâng ê siâⁿ-chhī, ke-chhī, ia̍h sī khah tōa ê chng-thâu. Chit-ê koan-liām m̄-sī chiàu hêng-chèng ê pian-kài tēng--ê, sī thóng-kè ê koan-liām