Tè-kok Siú-siòng

Tè-kok Siú-siòng (Tek-gí: Reichskanzler "Kok-siòng") sī 1871 nî kàu 1945 nî kî-kan Tek-ì-chì Tè-kok (Deutsches Reich) ê chèng-hú chóng-lí hâm-thâu.

Siong-koanSiu-kái