Tè Pōe-nî (戴佩妮; Penny Tai; 1978 nî 4 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì ) sī Má-lâi-se-a ê chhòng-chok-hêng cha-bó͘ koa-chhiú. Bú-tō kang-chok chhut-sin, ióng-iú chok-sû, chok-khek, phian-khek ê lêng-le̍k, choan-tióng toâⁿ-chàu gih-tah, kǹg-khîm téng-téng ga̍k-khì, kah-ì bú-tō, chhòng-chok, ōe-chng kap liap-iáⁿ.

Tè Pōe-nî