Tè Tiô-chhun (戴潮春), piáu-jī Bān-seng (萬生), sī Tâi-oân Chheng léng sî-tāi ê kek-bēng léng-tō-chiá. Tè Tiô-chhun tī Tâi-oân-hú Chiang-hòa-koān Sì-tiuⁿ-lê (taⁿ Tâi-tiong-chhī Pak-tūn-khu Sì-tiuⁿ-lê) chhut-sì. In tau sī chāi-tē ê tē-chú. 1861 nî, Chiang-hòa-koān ti-koān Ko Têng-kèng úi-thok Tè Tiô-chhun cho͘-chit hiong-ióng lâi táⁿ-kek tong-tē ê kiông-tō.

Tè Tiô-chhun âng-á-bó͘ ê sîn-siōng