Tô Chiâm (Hàn-jī: 陶潛; 365 nî - 427 nî), mā hō-chòe Tô Ian-bêng (陶淵明). I pió-jī Goân-liōng (元亮), Gō͘-liú sian-siⁿ (五柳先生), sè-hō Chēng-chiat (靖節).

Tô Chiâm ê ōe-siàng.