Tông Hôa (桐華; 1980 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì ), pún-miâ Jîm Hái-iàn (任海燕), sī chi̍t ūi Tiong-kok ê cha-bó͘ chok-ka. Ùi Pak-kiaⁿ Tāi-ha̍k pit-gia̍p, i-ê bāng-lō͘ pit-miâ hō-chò Tiuⁿ Siáu-sam (張小三). 2005 nî, i ùi Tiong-kok kàu Bí-kok, pēng chhòng-chok i tē-it phō siáu-soat Pō͘-pō͘ Keng-sim, lo̍h-bóe tī 2006 nî chhut-pán.