Tāi-hô (大和; 827 nî ~ 835 nî) sī Tông-tiâu Bûn-chong ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

大和
Tāi-hô
827 nî ~ 835 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Bûn-chong
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Tāi-hô (Tông)
Chiap-sio̍k
Pó-le̍k
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Khai-sêng