Tāi-kah-bō

Tāi-kah-bō[1]Tâi-oân Tāi-kah hū-kīn tē-hng te̍k-pia̍t sī Oán-lí seng-sán ê chi̍t khoán chhó-bō, chú-iàu ēng tāi-kah-līn chè-chō.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "大甲帽". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koanSiu-kái