Tāi-lio̍k Hōe-gī (Hàn: 大陸會議; Eng: Continental Congress) he̍k-chiá Tāi-lio̍k Gī-hōe (大陸議會) sī Pak Bí-chiu Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē1774 nî chì 1789 nî nî-kan chó͘-sêng ê liân-ha̍p hōe-gī. Tāi-lio̍k Hōe-gī sī lo̍h-bóe Bí-kok Kok-hōe ê chiân-sin.

Tē-jī hôe Tāi-lio̍k Hōe-gī