Tāi-tông ū kjó-lêng sī:

  1. Tāi-tông-hiong: Tâi-oân Gî-lân-koān ê hiong.
  2. Tāi-tông-khu: Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê khu.
  3. Tāi-tông-chhī: Tiong-kok Soaⁿ-sai-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī.