Tāi-tông-hiong

Tâi-oân Gî-lân-koān ê hiong
Tāi-tông-hiong
大同鄉
Tāi-tông-hiong
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 6,064 (2010 nî 7 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 1,825
Biān-chek 657.5442 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Hiong
Téng-koân Gî-lân-koān
Ē-té 10 chhoan

Tāi-tông-hiong (大同鄉) sī Tâi-oân Gî-lân-koān ê 1 ê soaⁿ-tē-hiong, hia tōa-hūn ê lâng sī Tayal-cho̍k.