Tāng-liōng hùn-liān

Tāng-liōng hùn-liān (eng. weight training) sī chi̍t khoán ka-kiông kiam hùn-tōa kin-bah ê khùi-la̍t hùn-liān (strength training) ūn-tōng.