Tē-61 Hôe N̂g-kim-sî-tōaⁿ Emmy Chióng

Tē-61 Hôe N̂g-kim-sî-tōaⁿ Emmy Chióng (Eng-bûn: 61st Primetime Emmy Awards), kán-chheng Tē-61 Hôe Emmy Chióng (61st Emmy Awards), tī 2009 nî kí-pān.

Tē-61 Hôe N̂g-kim-sî-tōaⁿ Emmy Chióng
61st Primetime Emmy Awards
Ji̍t-kî 2009 nî
Só͘-chāi California Lo̍k-sam-ki
Kok-ka Flag of the United States.svg Bí-kok
Koaⁿ-hong
bāng-chām
ATAS Official Emmy bāng-chām
NATAS Koaⁿ-hong Emmy bāng-chām
IATAS Koaⁿ-hong Emmy bāng-chām

Pang-bô͘:Emmy Awards