Tē-jī-chhù Boer Chiàn-cheng

Tē-jī-chhù Boer Chiàn-cheng sī 1899 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chì 1902 nî 5 goe̍h 31 ji̍t ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Tāi-eng Tè-kok, Orage Chū-iû Kok, Lâm Hui-chiu Kiōng-hô-kok (1852 nî), Robert Gascoyne-Cecil, Joseph Chamberlain, Alfred Milner, Frederick Roberts, Redvers Buller, Paul Kruger, Louis Botha, Schalk Willem Burger, Koos de la Rey, Martinus Theunis Steyn, Christiaan de Wet, Piet Cronjé, Piet Joubert, Canada, Eng-kok léng Ìn-tō͘ Tè-kok, New Zealand Si̍t-bîn-tē, Ò-chiu kap Eng-kok-léng Ceylon. Chiàn-tiûⁿ tī leh Lâm-hui-kok kap Swaziland téng só͘-chāi.

Tē-jī-chhù Boer Chiàn-cheng
South Africa late19thC map.png
Sî-kan1899 nî 10 goe̍h 11 ji̍t - 1902 nî 5 goe̍h 31 ji̍t
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.