Eng-kok léng Ìn-tō͘ Tè-kok

Eng-kok léng Ìn-tō͘ Tè-kok ia̍h Eng-kok léng Ìn-tō͘, sī Liân-ha̍p Ông-kok tī 1858 nî kàu 1947 nî chi-kan tī Lâm A kiàn-li̍p ê si̍t-bîn-tē, iû Liân-ha̍p Ông-kok ê kok-ông chò Ìn-tō͘ hông-tè. Siú-to͘ tī Calcutta, 191

Eng-kok léng Ìn-tō͘ Tè-kok (英國領印度帝國, Eng-gí: British India / British Raj) ia̍h Eng-kok léng Ìn-tō͘ , sī Liân-ha̍p Ông-kok1858 nî kàu 1947 nî chi-kan tī Lâm A kiàn-li̍p ê si̍t-bîn-tē, iû Liân-ha̍p Ông-kok ê kok-ông chò Ìn-tō͘ hông-tè. Siú-to͘ tī Calcutta, 1912 nî soá khì Sin Delhi.

Eng-kok léng Ìn-tō͘ Tè-kok