Tē-sì-chhù Macedonia Chiàn-cheng

Tē-sì-chhù Macedonia Chiàn-cheng sī Chêng 150 nî chì Chêng 148 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Lô-má Kiōng-hô-kok kap Macedonia. Chiàn-tiûⁿ tī leh Macedonia téng só͘-chāi.

Tē-sì-chhù Macedonia Chiàn-cheng
Roman republic after Fourth Macedonian War.PNG
Sî-kanChêng 150 nî - Chêng 148 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.