Lô-má Kiōng-hô-kok

Lô-má Kiōng-hô-kok (羅馬共和國, Latin-gí: Res publica Romana), he̍k-chiá kóng Lô-má Kiōng-hô, sī kó͘-tāi Lô-má ê chi̍t-ê sî-kî, tùi tāi-khài chiân 509 nî Lô-má Ông-kok hông chhia-tó khai-sí, kàu chiân 27 nî Lô-má Tè-kok kiàn-li̍p kiat-sok.