Tē-saⁿ-chhù Eng-kok Maratha Chiàn-cheng

Tē-saⁿ-chhù Eng-kok Maratha Chiàn-cheng sī 1817 nî 11 goe̍h chì 1818 nî 2 goe̍h ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Maratha Tè-kok, Tang Ìn-tō͘ Kong-si kap Tāi-eng Tè-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Maharashtra téng só͘-chāi.

Tē-saⁿ-chhù Eng-kok Maratha Chiàn-cheng
Indian Camp Scene.jpg
Sî-kan1817 nî 11 goe̍h - 1818 nî 2 goe̍h
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.