Tē-tiong-hái iân-hoāⁿ

Tē-tiong-hái iân-hoāⁿ sī kóng Tē-tiong-hái iân-hái ê tē-khu, ū chi̍t khoán hun-piat ê hong-sek sī chí Tē-tiong-hái sì-ûi ê Tē-tiong-hái khì-hāu hoān-ûi; mā ū chi̍t khoán si chí kam-lám chiu (Olea europaea) ê hun-pò͘ hoān-ûi.

Wi fi