Toā-bē

(Tùi Tōa-bē choán--lâi)

Tōa-bē, he̍k-chiá kóng phi-hoat (批發), iā ū kóng tōa-pôaⁿ, chóng-bē, sī siong-phín kiong-èng-liān ê tiong-tô͘ chām.

Choan-bûn phi-hoat ê tiàm.

Siong-koan

siu-kái