Tōa Pêⁿ-po͘ (Eng-gí: Great Plains) sī Pak Bí-chiu tiong-pō͘ ê chi̍t tōa tè pêⁿ-po͘ tē-khu, tāi-khài tī Mississippi Hô sai-pêng, Rocky Soaⁿ-me̍h tang-pêng, kap Rio Grande pak-pêng. chū-jiân si̍t-phōe sī chháu.

Tōa Pêⁿ-po͘ ê tē-tô͘