Tōng-bu̍t-ha̍k sī chi̍t-ê choan-bûn gián-kiù tōng-bu̍t seⁿ-sèng ê seng-bu̍t-ha̍k hun-ki, thàm-thó tōng-bu̍ ê kò͘-chō, ki-lêng, hêng-ûi, hun-lūi kap ián-hòa téng-téng.

Carolus LinnaeusSystema Naturae chè-chō ê tōng-bu̍t hun-lūi piáu-keh.