Tōng-bu̍t hùn-liān

Tōng-bu̍t hùn-liān sī kà tōng-bu̍t te̍k-pia̍t kang-hu ê kòe-têng, khah phó͘-thong ê hong-sek sī lī-ēng tiâu-kiāⁿ-hòa (conditioning) kap chhì-kek.