Chhn̂g-kiû

(Tùi Tōng-kiû choán--lâi)

Chhn̂g-kiû sī 1 hē-thóng ê kiû-sek iû-hì, kiû-tiâⁿ tiàm tī 1 tiuⁿ kiû-chhn̂g téng, kiû-khū chú-iàu sī 1 ki tu̍h kiû iōng--ê tn̂g kùn-á, hō chò kiû-tī ia̍h kiû-chhê. Kiû tiāⁿ-tiāⁿ chò-chi̍t-ē kúi-ā-lia̍p kho̍k-kho̍k-lìn, put-sî ē sio-lòng, sio-khok. Só͘-í chhn̂g-kiû ia̍h ū hō chò tu̍h-kiû, lòng-kiû, tōng-kiû.

1 chióng chhn̂g-kiû

Chham-khó chu-liāuSiu-kái