Tu-sek Hōe-siā TV Asahi (Ji̍t-bûn: 株式会社テレビ朝日; Eng-bûn: TV Asahi Corporation), it-poaⁿ kán-chheng TV Asahi ia̍h-sī EX, Tiong-bûn kā i hoan-e̍k chòe Tiâu-ji̍t Tiān-sī-tâi (朝日電視台). TV Asahi sī Ji̍t-pún Koan-tang ê chi̍t keng bîn-êng ê bô-sòaⁿ tiān-sī-tâi.

Tiâu-ji̍t Tiān-sī-tâi ê logo kah chóng-pō͘.