Ta-khe-chng (礁溪庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Gî-lân-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Gî-lân-koān Ta-khe-hiong kap Gî-lân-chhī ê Sin-seng-liân-ha̍p-lí.