Tahiti tiàm tī Thài-pêng-iûⁿ, sī Société Kûn-tó lāi-bīn Du Vent Kûn-tó ê chi̍t ê tó-sū, sio̍k Hoat-kok léng Polynesia. Hoat-kok léng Polynesia ê hú-siâⁿ Papeete khí tī chia tó-sū téng-bīn.

Tahiti