Tajikistan somoniTajikistan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī TJS.

Tajikistan somoni
Сомонӣ

5 somoni chiàⁿ-bīn kap āu-piah.
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé TJS
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 diram
Kì-hō SM
Gîn-phiò 1, 5, 20, 50 diram, 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 somoni
Gîn-kak-á 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 diram, 1, 3, 5 somoni
Thóng-kè
chhú-tāi Tajikistan ruble
Sú-iōng-chiá  Tajikistan
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Tajikistan Kok-ka Gîn-hâng
 Bāng-chām www.nbt.tj
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 6%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê TJS ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. The World Factbook, 2012 est.