Tang-khu (Tâi-tiong-chhī)

Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Tâi-tiong-chhī ê hêng-chèng-khu. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tang-khu.

Tang-khu (東區) sī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1-ê khu, jîn-kháu ū 73,883 lâng, biān-chek 9.2855 km².

Tang-khu