Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ

Tang-sai-soàⁿ (東西線 Tōzai-sen?)Tang-kiaⁿ-to͘ Nakano-khu Nakano-chām kàu Tiba-koān Hunabasi-chhī Nisi-Hunabasi-chām, Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih ê lō͘-soàⁿ.

Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ
Tokyometeotozai05-133F.JPG
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu Tang-kiaⁿ-to͘, Tiba-koān
Chhia-chām 23
Khí-tiám
Chiong-tiám
Nakano
Nisi-Hunabashi
Ki-su̍t sò͘-kì
Chhia-lióng ki-tē Hukagawa
Êng-ūn chu-sìn
Sêng-kheh-liōng 1,321,656 (FY2010)[1]
Só͘-iú-jîn Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih
Lō͘-soàⁿ-tô͘

Tozai Line.png

Chhia-chāmSiu-kái

Tô͘-sī 
  • ●: Thêng-chhia, |↑: Thàu-kiâⁿ, ↑: Toaⁿ hong-hiòng ūn-chuán
  • Phó͘-thong-chhia kin thêng pió lāi só͘-ū chhia-chām.
Pian-hō Chhia-chām Ji̍t-pún-gí Lī (Kong-lí) Thong-khîn khoài-sok Khoài-sok Poaⁿ-chhia Só͘-chai
Chhia-chām
chi-kan
Àn T-01 luí-kè
T-01 Nakano 中野 - 0.0 Tyûô Sôbu Oān-kiâⁿ-soàⁿ (Thàu-kiâⁿ Mitaka), Tyûô-soàⁿ Khoài-sok Nakano-khu Tang-kiaⁿ-to͘
T-02 Otiai 落合 2.0 2.0   Sinzyuku-khu
T-03 Takadanobaba 高田馬場 1.9 3.9 Yamanote-soàⁿ
Seibu Sinzyuku-soàⁿ
T-04 Waseda 早稲田 1.7 5.6 Toden Arakawa-soàⁿ (Waseda)
T-05 Kagurazaka 神楽坂 1.2 6.8  
T-06 Îdabasi 飯田橋 1.2 8.0   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Lâm-pak-soàⁿ (N-10),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Yûrakutyô-soàⁿ (Y-13)
  Toei Tē-hā-thih Ôedo-soàⁿ (E-06)
Tyûô Sôbu Oān-kiâⁿ-soàⁿ
Tiyoda-khu
T-07 Kudansita 九段下 0.7 8.7   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hanzômon-soàⁿ (Z-06)
  Toei Tē-hā-thih Sinzyuku-soàⁿ (S-05)
T-08 Takebasi 竹橋 1.0 9.7  
T-09 Ôtemati 大手町 1.0 10.7   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Marunouti-soàⁿ (M-18),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tiyoda-soàⁿ (C-11),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hanzômon-soàⁿ (Z-08)
  Toei Tē-hā-thih Mita-soàⁿ (I-09),
T-10 Nihombasi 日本橋 0.8 11.5   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza-soàⁿ (G-11)
  Toei Tē-hā-thih Asakusa-soàⁿ (A-13)
Tyûô-khu
T-11 Kayabatyô 茅場町 0.5 12.0   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hibiya-soàⁿ (H-12)
T-12 Monzen-Nakatyô 門前仲町 1.8 13.8   Toei Tē-hā-thih Ôedo-soàⁿ (E-15) Kôtô-khu
T-13 Kiba 木場 1.1 14.9  
T-14 Tôyôtyô 東陽町 0.9 15.8  
T-15 Minami-Sunamati 南砂町 1.2 17.0  
T-16 Nisi-Kasai 西葛西 2.7 19.7   Edogawa-khu
T-17 Kasai 葛西 1.2 20.9  
T-18 Urayasu 浦安 1.9 22.8   Urayasu-chhī Tiba-koān
T-19 Minami-Gyôtoku 南行徳 1.2 24.0   Itikawa-chhī
T-20 Gyôtoku 行徳 1.5 25.5  
T-21 Myôden 妙典 1.3 26.8  
T-22 Baraki-Nakayama 原木中山 2.1 28.9   Hunabasi-chhī
T-23 Nisi-Hunabasi 西船橋 1.9 30.8   Tôyô Ko-sok-soàⁿ (Thàu-kiâⁿ Tôyô-Katutadai)
Tyûô-Sôbu-soàⁿ (Pêng-ji̍t chá-àm thàu-kiâⁿ Tudanuma), Musasino-soàⁿ, Keiyô-soàⁿ
  Keisei Pún-soàⁿ (Keisei-Nisihuna)

Chham-khóSiu-kái

  1. Tokyo Metro station ridership in 2010 Train Media (sourced from Tokyo Metro) Retrieved May 28, 2012.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ