Tang-sì-khu

(Tùi Tang-sì-tìn choán--lâi)
Tang-sì-khu
東勢區
Tang-sì-khu
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 53,650 (2010 nî 1 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 16,858
Biān-chek 117.4065 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Khu
Téng-koân Tâi-tiong-chhī
Ē-té 25 lí

Tang-sì-khuTâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1 ê khu. Oá soaⁿ. Jîn-kháu chú-iàu sī Kheh-ka, kóng Kheh-oē ê Toā-po͘ hong-giân.