Tau sī kò-jîn, chi̍t-ê ia̍h chē-ê ke tn̂g-kî khiā-khí ê só͘-chāi, it-poaⁿ siōng-bô hâm chi̍t keng chhù.

"Tau" mā sī ê Hi-lia̍p jī-bó τ ê hō-miâ.