"Chhiam-ûi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Hongthay sóa Chhian-ûi chit ia̍h khì Chhiam-ûi:sp
(Sin ia̍h: '''Chhian-ûi''' sī chi̍t-lūi soàⁿ hêng ê châi-liāu, chū-jiân lâi-goân ū si̍t-bu̍t kap tōng-bu̍t mô͘-phôe; lēng-gōa mā ū jîn-kang chè-chō ê ha̍...)
 
~ (Hongthay sóa Chhian-ûi chit ia̍h khì Chhiam-ûi:sp)
117

次編輯