Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân

Chham-khó: meta:Requests for permissions

Hêng-chèng jîn-oân (sysop/admin) m̄-sī chóng-phian-chi̍p.

Te̍k-koân kap chek-jīmSiu-kái

Pó-hō͘ ia̍h kap chhú-siau pó-hō·Siu-kái

 • Siu-kái siū pó-hō͘ ê ia̍h
 • Pó-hō͘ kap chhú-siau pó-hō͘

Thâi ia̍h kap kìu ia̍hSiu-kái

 • Sysop ē-sài ka ia̍h kap ia̍h ê le̍k-sú thâi-thiàu. Ma ē-sài ka thâi-thiàu ê ia̍h kìu tńg-lâi.
 • Ē-sài khoàⁿ hō lâng thâi-thiàu ê ia̍h kap i ê le̍k-sú.
 • Ka 'image' oân-choân thâi-thiàu. Bô hoat-tō kìu.

Lu tńg khì kū pán-púnSiu-kái

 • Kiàn-nā ū bûn-chiuⁿ hō͘ lâng chau-that, ū koân-le̍k hôe-ho̍k tńg--khì.

Hong-sóSiu-kái

 • Hong-só IP/iōng-chiá
 • Chhú-siau hong-só

Hoan-e̍k sú-iōng kài-bīn (L10N)Siu-kái

Miâ-toaⁿSiu-kái

Koán-lí-oân (administrator, sysop)Siu-kái

Chham-khó: Sysop iōng-chiá lia̍t-toaⁿ

Koaⁿ-liâu (bureaucrat)Siu-kái

Chham-khó: Bureaucrat iōng-chiá lia̍t-toaⁿ

Bot (ke-khì)Siu-kái

Ū chù-chheh--êSiu-kái

Chham-khó:

Bô chù-chheh--êSiu-kái

 1. User:Zwobot
 2. Special:Contributions/195.117.151.35

Thê-miâSiu-kái

Soán-kí kiat-sokSiu-kái

 1. Chùn-hiàn: Tâu-phiò thong-koè
 2. Kiatgak: Tâu-phiò thong-koè
 3. Luuva: Tâu-phiò thong-koè → User:A-lú-mih
 4. A-yao: Tâu-phiò thong-koè
 5. Hypercube: Tâu-phiò thong-koè

Hiān-chú-sî ê soán-kíSiu-kái

TaokaraSiu-kái

Chàn-sêngSiu-kái
 • Kaihsu 2009-nî 4-goe̍h 23-jἰt (Pài 4) 15:23 (UTC)
Chhiau-kòe cha̍p tang lóng bô pa̍t-lâng chàn-sêng, án-ne soán-kí eng-kai bô-hāu lah. – Khái-sū (Kaihsu) (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 20:07 (UTC)

LamchuhanSiu-kái

Góa khòaⁿ sī beh sin-chhéng chòe koaⁿ-liâu (bureaucrat), m̄-sī kan-na beh hêng-chèng jîn-oân (koán-lí-oân, sysop, administrator); án-ne kóng kám tio̍h? – Khái-sū (Kaihsu) (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 20:06 (UTC)
Bô m̄-tio̍h. Mâ-hoân lín kā góa tàu-saⁿ-kāng.--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 23:57 (UTC)
Chàn-sêngSiu-kái