"Tek-ì-chì Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tek-ì-chì Tè-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Deutsches Kaiserreich''; chèng-sek hō-miâ sī ''Deutsches [[Reich]]'' "Tek-ì-chì Ông-kok") sī chí [[Tek-kok]] tī 1871 nî thóng-it kàu 1918 nî hông-tè [[Wilhelm 2-sè]] thè-ūi kî-kan ê chèng-thé.
 
{{stub}}