"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (翻譯閩南語維基:Canada(http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Canada) 原作者:A-giâu Charlie Wdshu 無名氏 Chobot...等等)
 
~ →‎語言
加拿大的兩个官方語言是[[英語]]佮[[法語]]。.
 
佇1969年,加拿大國會通過議案,正式規定英語佮法語佇聯邦政府佮國會裡是平等的語言,這是加拿大第一个官方語言法案(''Official Languages Act'' / ''Loi sur les langues officielles''),伊主要的目的是英語佮法語城區的保存佮發展,以及予這个語言佇加拿大社會會當平濟徛。
 
加拿大政府佇1982年正式宣告憲法法案(''Constitution Act'' / ''Loi constitutionnelle''),其中的[[加拿大權利佮自由憲章]] (''Canadian Charter of Rights and Freedoms'' / ''Charte canadienne des droits et libertés'')進一步予聯邦機構內面个官方語言的地位佮使用得著憲法的保證,權利佮自由憲章規定:
 
*英語佮法語是加拿大的官方語言。
7,163

次編輯