Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2022-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).