Tân Kiàn-jîn (陳建仁, 1951 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì ) sī Tâi-oân ê 1 ê chhut-miâ ê liû-hêng-peⁿ-ha̍k kiam kong-kiōng ūi-seng kho-ha̍k-ka, Tiong-iong Gián-kiù-īⁿ īⁿ-sū.

Tân Kiàn-jîn
陳建仁
Tē 31 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Chiū-jīm
2023 nî 1 goe̍h 31 ji̍t
Chóng-thóng Chhòa Eng-bûn
Chêng-jīm So͘ Cheng-chhiong
Tē 14 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
2016 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 2020 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Chhòa Eng-bûn
Chêng-jīm Ngô͘ Tun-gī
Kè-jīm Lōa Chheng-tek
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1951 nî 6 goe̍h 6 ji̍t 1951-06-06(72 hòe)
 Tâi-oân Ko-hiông-koān Kî-san-tìn
(taⁿ sio̍k Ko-hiông-chhī Kî-san-khu)
Chèng-tóng Bû-tóng-che̍k (2022 nî í-chêng)
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng (2022 nî í-āu)
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
Johns Hopkins Tāi-ha̍k

I tī 2015 nî 11 go̍eh 16 ji̍t chham-ka Tiong-hoâ Bîn-kok ê chóng-thóng hù-chóng-thóng soán-kí, i choè Chhoà Eng-bûn ê hù-chhiú. 2016 nî 1 goe̍h 16 ji̍t, tòng-soán hù-chóng-thóng, 2020 nî sià-jīm. 2023 nî 1 goe̍h 31 ji̍t chiū-jīm Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ.

Tân Kiàn-jîn
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Ngô͘ Tun-gī
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
2016 nî–2020 nî
Kè-sio̍k
Lōa Chheng-tek
Chiap-sio̍k
So͘ Cheng-chhiong
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
2023 nî–
hiān-jīm