Ngô͘ Tun-gī

Ngô͘ Tun-gī (吳敦義, 1948 nî 1 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì ) sī Tâi-oân ê chèng-tī-chiá, pat chò koè Lâm-tâu-koān koān-tiúⁿ, Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ, li̍p-hoat úi-oân, hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ, kap Tiong-hoâ Bîn-kok tē 13 jīm hù-chóng-thóng.

Ngô͘ Tun-gī
吳敦義
Wu Den-yih (Chopped).jpg
Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
2017 nî 8 goe̍h 20 ji̍t – 2020 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Âng Siù-thiāu
Lîm Chèng-chek (tāi-lí)
Kè-jīm Lîm Êng-chek (tāi-lí)
Kang Khé-sîn
Jīm-kî
2014 nî 12 goe̍h 3 ji̍t – 2015 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
(tāi-lí)
Chêng-jīm Má Eng-kiú
Kè-jīm Chu Li̍p-lûn
Tē 13 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
2012 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 2016 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Má Eng-kiú
Chêng-jīm Siau Bān-tiông
Kè-jīm Tân Kiàn-jîn
Tē 23 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
2009 nî 9 goe̍h 10 ji̍t – 2012 nî 2 goe̍h 5 ji̍t
Chóng-thóng Má Eng-kiú
Chêng-jīm Lâu Tiāu-hiân
Kè-jīm Tân Chhiong
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1948-nî 1-goe̍h 30-ji̍t 1948-01-30(73-hòe)
 Tâi-oân Tâi-tiong-koān Lâm-tâu-kūn Chháu-tūn-tìn
(taⁿ sio̍k Lâm-tâu-koān)
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Chèng-tī Tāi-ha̍k
Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k

2017 nî 5 goe̍h 20, i tòng-soán Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê tóng-chú-se̍k.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Wu Den-yih