Chu Li̍p-lûn

Chu Li̍p-lûn (朱立倫, 1961 nî 6 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân) ê chèng-tī jîn-bu̍t. I sī Tiong-kok Kok-bîn-tóng tóng-oân, chó·-che̍k Tiong-kok Chiat-kang-séng, tī Tâi-oân ê Thô-hn̂g-koān Pat-tek-chhī (kin-á-ji̍t Thô-hn̂g-chhī Pat-tek-khu) chhut-sì. 2015 nî 1 goe̍h, tòng-soán Tiong-kok Kok-bîn Tóng ê tóng chú-se̍k.

Chu Li̍p-lûn
朱立倫
Eric Chu Chopped 2017.png
Sin-pak-chhī Chhī-tiúⁿ
Jīm-kî
2016 nî 1 goe̍h 18 ji̍t – 2018 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
Chêng-jīm Hâu Iú-gî (tāi-lí)
Kè-jīm Hâu Iú-gî
Jīm-kî
2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 2015 nî 10 goe̍h 19 ji̍t
Chêng-jīm Chiu Sek-úi (Tâi-pak-koān Koān-tiúⁿ)
Kè-jīm Hâu Iú-gî (tāi-lí)
Tē 6 jīm Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
2015 nî 1 goe̍h 19 ji̍t – 2016 nî 1 goe̍h 16 ji̍t
Chêng-jīm Ngô͘ Tun-gī (tāi-lí)
Kè-jīm N̂g Bín-hūi (tāi-lí)
Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ hù-īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
2009 nî 9 goe̍h 10 ji̍t – 2010 nî 5 goe̍h 17 ji̍t
īⁿ-tiúⁿ Ngô͘ Tun-gī
Chêng-jīm Khu Chèng-hiông
Kè-jīm Tân Chhiong
Thô-hn̂g-koān Koān-tiúⁿ
Jīm-kî
2001 nî 12 goe̍h 20 ji̍t – 2009 nî 9 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Khó͘ Èng-chhim (tāi-lí)
Kè-jīm N̂g Bín-kong (tāi-lí)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1961-nî 6-goe̍h 7-ji̍t 1961-06-07(60-hòe)
 Tâi-oân Thô-hn̂g-koān Pat-tek-hiong
(taⁿ sio̍k Thô-hn̂g-chhī Pat-tek-khu)
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
New York Tāi-ha̍k


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Eric Chu